[zaloguj się]
MIESIĄCZANY  stp; Cn, Linde brak.

Cf MIESIĄCOW, MIESIĘCZNY