[zaloguj się]

MIESIĄCOW (6) ai

miesiącow (3), miesiącowy (2), miesiącow a. miesiącowy (1).

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w miesiąc).

Fleksja
sg
mNmiesiącow, miesiącowy fNmiesiącow(a) nNmiesiącowo
G G Gmiesiącow(e)go

sg m N miesiącow FalZioł (2), miesiącowy (1) Calep.f N miesiącow(a) (1).n N miesiącowo (1).G miesiącow(e)go (1).

stp: miesiącew, Cn brak, Linde XVI–XVIII w.

Przymiotnik odmiesiąc” ‘księżyc (6):
Wyrażenia: »cyrkiel miesiącowy« (1): Halos ‒ Circiel mieſiącowi oekrąg koło mies[i]ąca. Calep 471a.

»dom miesiącow« = w dawnej astrologii pewna część nieba w stosunku do odpowiedniej części Ziemi (1): Dom mieſiączow.FalZioł V 49v.

»łuna miesiącowa« (1): Czemu łuna mieſiączowa richley zagnoi y zaſmrodzi mięſo bydlęce, niżli ſłonecżne promienie. GlabGad H4.

»powyższenie miesiącowo« (1): Byk. Ieſt przyrodzenia zimnego a ſuchego. Przyrodzenia ieſt niewieſciego/ melankolijey. Wenus tam dom ma powyzſzenia [!] mieſiączowo. FalZioł V 49v.

»światło miesiącowe« (1): Słońcá ſye gorącego chronić [...]: świátłá Mieſyącowego SienLek 39v.

»upad miesiącow«(1): Dom marſow/ vpad mieſiącow FalZioł V 50.

Cf MIESIĄCZANY, MIESIĘCZNY

MP