[zaloguj się]

MILIĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praes mili się.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Być miłym, podobać się [komu, czym]: Bo on [Kasper Orzechowski] ſwą ſtátecżnoſcią ták ſie ludzyom mili/ Przeydzye Agiropilá w tey mierze pochwili. PaprPan Bb2.

Formacje współrdzenne: omilić, przymilić, przymilić sięumilić się; przymilać się.

Synonim: podobać się.

TG