[zaloguj się]

[MŁODZIENIĄTKO sb n

Fleksja

G sg młodzieniątka.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. od nie zaświadczonego u nasmłodzienię”; niemowlątko: kthore dziecziadko [...] narecze lewey [Matka Boska] dzierzala [...] a rąka prawa glowa mlodzienyąthka Jesussa mylego podnossila. Historia Trzech Króli [1544 r.], [w:] S. Vrtel-Wierczyński, Wybór tekstów staropolskich..., Warszawa 1950, 114.

Synonimy: dzieciątko, niemowiątko.]

MK