[zaloguj się]

MNOŻĄCY SIĘ (3) part praes act

mnożący się (2), mnożąc się (1); mnożący się Calep (2), mnożąc się FalZioł.

o prawdopodobnie jasne (tak w mnożący).

Fleksja
sg
mNmnożący się fNmnożąc się
pl
N subst mnożącé się

sg m N mnożący się (1).f N mnożąc się (1).pl N subst mnożącé się (1).

stp, Cn, Linde brak.

Rozmnażający się, rodzący się (3): LIn ieſt riba poſpolicie w ſtawie ſie mnożącz FalZioł I 44b; Halcion ptak na morza [!] ſie mnoząci. Calep 470b.

mnożący się z czego (1): Petigo — Kroſti iedna z drugiei ſie mnozaczę. Calep 795b.

Cf MNOŻYĆ SIĘ

MB