[zaloguj się]

RODZIWY (1) ai

o jasne.

Fleksja
sg
mNrodziwy nNrodziw(e)
Grodziw(e)go G
A Arodziw(e)
Lrodziwym, rodziw(e)m L
pl
N subst rodziw(e)
G rodziwych
A subst rodziw(e)

sg m N rodziwy.[G rodziw(e)go.L rodziwym, rodziw(e)m.n N rodziw(e).A rodziw(e).pl N subst rodziw(e).G rodziwych.A subst rodziw(e).]

Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

1. [Dający obfity plon, urodzajny:
a. O ziemi: Acz temu owczarzowi [800 owiec] myta wielkie i żywności dają, ale tym sposobem tedy role naprawiają i czynią rodziwe. LustrPom 83, 24, 66; Przy tamie nad Nogatem jest też pole jedne rodziwe. LustrMalb I 110, I 70, 71.
Szereg: »dobry i rodziwy«: Pierwszy folwark Barglievicz przezwany w granicy miesckiej na gruncie dobrem i rodziwem, [...] staradawna zasadzony. LustrMalb I 106.
b. O roślinie; przen: Ná dolney tedy niſkośći y ná głębokiey pokorze BENEDICT święty záłożył budowánie náuki ſwey/ ná tey wſzczepił to rodźiwe drzewo oliwne/ ná tym grunćie Klaſztor ſwoy záłożył. RegułaKlon A3.
c. O czasie: kiedy jest urodzaj:
Wyrażenie: »czas rodziwy; lata rodziwe«: Na którem folwarku urodzą się: Żyta ozimego citra vel utra wedle czasu rodziwego kop 332 LustrPom 76; Czyni ten młyn na rok słodu jęczmiennego wedle lat rodziwych ł. 87/48. LustrMalb I 54.]
2. Urodziwy, piękny: Liberalis, Swiebodny/ Poczeſny/ y rodźiwy. Mącz 191a.

Synonimy: 1. plenny, płodliwy, płodny, płodzący; 2. cudny, piękny, poczesny, wdzięczny.

Cf [NIERODZIWY], RODNY, RODZAJNY

JR