[zaloguj się]

NASTĘPNY (1) ai

Fleksja

N sg m n(a)stępny.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Następujący po czymś, kolejny; successorius, succedaneus Cn: Succisivus ‒ Naſtepny. Calep [1020]b.

Cf NIENASTĘPNY

JR, KW