[zaloguj się]

NAUCZANY (4) part praet pass impf

nauczany (3), nauczan (1).

Pierwsze a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie); -any,-ån.

Fleksja
sg
mNnauczån
pl
N m pers nauczani

sg m N (praed) nauczån (1).pl N m pers nauczani (3).

stp, Cn, Linde brak.

Podlegający nauczaniu, szkolony (4):

nauczany czym (1): Abowiem byli náuczáni słowem Bożem/ poki byli żywi ſędźiowie ich BibRadz I 136b marg.

nauczany o czym (1): á cżęſtokroć też/ á zwłaſzcżá prośći/ bywáią o wſzyſtkich Artykulech wiáry Krześćiáńſkiey naucżáni WujJudConf 224.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Maią tedy być naucżani młodzieńcżykowie/ ktore rzecży ku temu zwycżaiowi nalężą/ yżęby mogli nieprziaćiela kordem prawą ręką ćiąć KwiatKsiąż Ov.

Wyrażenie: »nauczan w słowie« (1): A niech vżycza wſzytkich dobr ten który bywa náuczan w ſłowie [catechizatur verbo]/ temu ktory go náucza. WujNT Gal 6/6.

Cf NAUCZAĆ

MM