[zaloguj się]

NAUCZENIE SIĘ (1) sb n

Fleksja

G sg nauczeniå sie.

stp brak, Cn s.v. pojętny człowiek, Linde brak.

Uzyskanie wiadomości, znalezienie informacji [czego]: Tu káżdy rozſądźić może, że tá methodus, iest do náuczenia ſie czego pewnégo ſpraw doſkonálſza. SarnStat 667.

Cf 1. NAUCZENIE, NAUCZYĆ SIĘ, NAUKA

MM