[zaloguj się]

NIECHĘDOGO (2) av

e oraz oba o jasne.

stp, Cn, Linde brak.

Nieporządnie, niestarannie; brudno (2): Inquinate, Plugáwie, niechędogo. Mącz 171a; Impolite – Szpetnie, niechędogo. Calep 512b; [A iżem nie chędogo piſał/ to mię ma wymowić/ żem to ná twoie prętkie żądanie vcżynił. BusLic 30v].

Synonimy: brzydko, nieozdobnie, szpetnie.

Cf CHĘDOGO

MM