[zaloguj się]

NIECHĘDOGOŚĆ (2) sb f

e oraz oba o prawdopodobnie jasne (tak w nie-, chędogość oraz -ość).

Fleksja
sg
N niechędogość
G niechędogości

sg N niechędogość (1).G niechędogości (1).

stp, Cn, Linde brak.

Pokalanie, zmaza grzechu; pollutio BartBydg (2): Pollutio, nyevczlivoscz, nyechądogoscz, zmazanye BartBydg 79a.

W przeciwstawieniu: »niechędogość ... czyſtość« (1): PatKaz I 21v cf W przen.

W przen (1): aboczyem wbodze wſzechmocznym zadney makuly nyechądogoſzcży nyemaſch, ale czystoſzcz y ſzwyąthoſzcz. PatKaz I 21v.

Synonimy: nieczystość, zmazanie.

Cf CHĘDOGOŚĆ, NIECHĘDOSTWO

MM