[zaloguj się]
NIECZYSTOĆ  stp; Cn, Linde brak.

Cf CZYSTOĆ, NIECZYSTOŚĆ, NIECZYSTOTA