[zaloguj się]

NIEDOSKONALSTWO (1) sb n

Fleksja

G sg niedosk(o)nalstwa.

stp, Cn, Linde brak.

Brak doskonałości, mniejszy stopień cech dodatnich: Ale ći ktorzy v ludzi doſkonáłymi ſię być zdadzą/ w ocżách nawyſzſzego ſtworzyćielá/ nieco niedoſkonálſtwá máią. SkarŻyw 589.

Synonimy cf NIEDOSKONAŁOŚĆ.

Cf DOSKONALSTWO, NIEDOSKONAŁOŚĆ