[zaloguj się]

NIEDOSTOJEŃSTWO (1) sb n

Fleksja

D sg niedostojeństwu.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Ujma, obraza:
Wyrażenie przyimkowe: »ku niedostojeństwu [czyjemu]«: ABy tákowi Kortyzani ku niedoſtoieńſtwu náſzému [ad indignitatem nostram JanStat 201] [...] tákowémi nieprzyſtoynémi chytrośćiámi ſie nie ćwiczyli SarnStat 176.

Cf DOSTOJEŃSTWO, NIEDOSTOJNOŚĆ