[zaloguj się]

NIEDOSTOJNOŚĆ (1) sb f

Fleksja

G sg niedostojności.

stp brak, Cn s.v. niegodność, Linde brak.

Znaczenia
Niegodność; indignitas Cn [czyja]: od tego urządu [kapłaństwa] nyeuyaſty ſą uyyąthe dla ſtadla y poglouya nyedoſtoynoſzcy dla theſz ych krechkoſzczy ku zgrzeſſenyu a dla nyeſluſnoſzczy ku rządom PatKaz III 139v.

Synonim: niegodność.

Cf DOSTOJNOŚĆ, NIEDOSTOJEŃSTWO