[zaloguj się]

NIEDOZORNY (2) ai

e oraz oba o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz dozorny).

Fleksja
sg
mNniedozorny
Gniedozorn(e)go

sg m N niedozorny (1).G niedozorn(e)go (1).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

1. Niestaranny, nie przestrzegający; male oculatus Cn (1): Kmiotkowie y ſámi máią vpomináć/ áby niecżyſtego zboża nie śiano: bo to ich praca gdy muſzą pleć dla łotrá Vrzędniká/ álbo Włodárzá niedozornego. GostGosp 106.
2. Nie dający się dostrzec, niewidoczny (1): Vnſichtbar. Niewydany. Niedożorny [!]. Invisibilis. Calag 533a; [niedozorny/ Invisibilis, quod visu quis assequi non potest. Volck Mmm4].

Synonimy: 2. niewidoczny, niewidomy.

Cf DOZORNY