[zaloguj się]

NIEWIDOCZNY (1) ai

Fleksja

A sg f niewidoczną.

stp, Cn, Linde brak.

Taki, którego nie można zobaczyć, niewidzialny; w przen:

W połączeniu szeregowym: w ſzáty nowé, iemu przyſtoyné, nie iedné, ále dwoie, ták go przyodźiał, [...] Piérwſza ſpodnia, [...] ſzátę mówię ſkrytą, niewidoczną, ſubtélną, przyſpoſobienia duchownégo GosłCast 4.

Synonim: niedozorny.

Cf NIEWIDOMY, NIEWIDZIALNY, WIDOCZNY

IM