[zaloguj się]

NIEOBCIĄŻLIWY (2) ai

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz ob-).

Fleksja
sg
fNnieobciążliwå
pl
A m pers nieobciążliw(e)

sg f N nieobciążliwå (1).pl A m pers nieobciążliw(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Nietrudny do zniesienia, nieuciążliwy [komu] (1): A moderatia [...] táka ktorąby ſię y R. P. potrzebie ná potężnego nieprzyiaćielá w miárę dogodźiło/ y ktoraby pánom bráćiey náſzey nieobćiążliwa była/ mym zdániem táby być mogłá. GrabPospR Mv.
2. Nie mający nadmiernych obciążeń, obowiązków (1): A potym popiſawſzy wagi [przędziwa]/ rozdawáć prząść porządnie: á ná ludźie nie obćiążliwe GostGosp 52.

Cf NIEOBCIĄŻONY, OBCIĘŻLIWY

ZZa