[zaloguj się]

NIEPODOBNOŚĆ (3) sb f

e oraz wszystkie o jasne.

Fleksja
sg
A niepodobność
I niepodobnością

sg A niepodobność (2).I niepodobnością (1).

stp w innym znaczeniu, Cn s.v. niepodobieństwo ku czynieniu, Linde XVII w. (z Cn) s.v. podobność.

To, co jest niemożliwe, nieprawdopodobne; impossibilitas Cn (3): A iżem iuſz niżey niepodobność v Domaturow vrosłą dla dálekośći drogi żeglowánia Włochow wty ſtrony dowodnie roſtrząſnął/ y okazałem dálſze á niepodobnieyſze inſzych wiela narodow do rozmáitych częśći ſwiátá żeglowánia y przenoſzeniá StryjKron 71; Wiárá odmiáta niepodobność SkarKaz Oooo2d.
Wyrażenie: »niepodobność rozumu« (1): Nic ſię oſobámi chlebá y winá y nie podobnośćią rozumu ludzkiego nie obrażáiąc/ winni ieſteſmy Boſki pokłon cżynić/ wiedząc iſz tám tenże ieſt Syn Boży Chryſtus Bog náſz obecny/ pod widomymi oſobámi SkarŻyw 28.

Synonim: niemożność.

Cf NIEPODOBIEŃSTWO, PODOBNOŚĆ

JB