[zaloguj się]

[NIEPOMIERZONY part praet pass pf

Fleksja

A pl subst niepomierz(o)n(e).

stp, Cn brak, Linde XVII w. w innym znaczeniu s.v. pomierzyć.

Którego jeszcze nie zmierzono: W tej wsi coloni 33 in laneis 6, czynsz rożno płacą, bo role nie pomierzone trzymają. LustrSand 251.

Cf NIEPOMIERNY, POMIERZONY]

FP