[zaloguj się]

NIEPRZYMIERZANY (1) part praet pass impf

Fleksja

G sg m nieprzymi(e)rzan(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Ktoremu nic nie może dorównać: Nie naydźieſz tu tákiego. Coby nieprzymierzánego rymu mogł doſtąpić Ná mieśce twe náſtąpić. KlonŻal Cv.

Synonim: niezrownany.

Cf PRZYMIERZAĆ

JB