[zaloguj się]

NIEPRZYWYCZAJONY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg m nieprzywyczaj(o)ny.

stp, Cn, Linde brak.

Który nie ma czegoś w zwyczaju: Inassuetus – Nie prziwiczaiony. Calep 517a.

Cf NIEPRZYWYKŁY, NIEPRZYZWYCZAJONY

AK