[zaloguj się]

NIEPRZYZWYCZAJONY (1) praet pass pf

Fleksja

N sg m nieprzyzwyczaj(o)ny.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. przyzwyczaić.

Którego ktoś nie ma w zwyczaju: Vngebreuchlich. Niezwykły. Nieprzyzwycżáiony. Inusitatus. Calag 525a.

Cf NIEPRZYWYCZAJONY, PRZYZWYCZAJONY

AK