[zaloguj się]

NIEROZBACZNIE (2) av

Pierwsze e, o oraz a jasne (w tym w o oraz w a 1 r. błędne znakowanie); końcowe e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. rozbacznie.

Przysłówek odnierozbaczny” ‘nie zastanawiający się nad tym, co robi (2):
Szeregi: »nierozbacznie a nieostrożnie« (1): Dum incautius subit muros Gdy nierózbácznie [!] á nieoſtroznie wſtąpił ná mur. Mącz 42b.

»nierozmyślnie a nierozbacznie« (1): abrupte incipere, Nágle począć króm którey przed mowy/ nie rozmyślnie á nie rozbacznie wskoczić w rzecz. Mącz 360d.

Synonimy: nieostrożnie, nierozmyślnie.

JB