[zaloguj się]

NIEOSTROŻNIE (10) av

W pisowni łącznej (6), w rozłącznej (4).

Oba e oraz oba o jasne.

stp, Cn notuje, Linde brak.

1. Nierozważnie, nie przewidując niebezpieczeństwa; incaute Mącz, Calep, Cn; imprudenter Mącz, Cn; inconsulte Mącz; (de) improviso, improvide, inconsiderate, per imprudentiam Cn (10): Mącz 42b, 328b; Calep 518a; Z progu/ w ktorym me nogi Nieoſtrożnie ſtały/ [...] Pan moy y Krol naywyżſzy [...] wwiodł mnie zá rękę/ ná mieyſce beſpiecżne. GrabowSet V2v; LatHar 206; W rożnośći wiar roſtą ſwary/ gdy ſię pohámowáć nie mogą/ áby ieden drugiemu drugdy nieoſtrożnie nie przymowił. SkarKazSej 684b; Z onym zdraycą do Turek idźie nie oſtrożnie/ Ktory go tám wolnośći zbáwi niepobożnie. KlonWor 27; Przypatrza ſię złodźieiek dowćipny z daleká/ [...] Gdy kto z mieſzkiem pękátym y z káletą dużą/ Nośi ią nie oſtrożnie KlonWor 36.
Szeregi: »leda jako a nieostrożnie« (1): Vyrzeli też ony wiechy/ mnimieli áby bydło ták puſtopás miedzy chroſty chodziło/ rzućili ſie ledá iáko á nie oſtrożnie ná ono bydło RejZwierc 163v.

»nierozbacznie a nieostrożnie« (1): Incaute et inconsulte. Dum incautius subit muros Gdy nierozbácznie á nieoſtroznie wſtąpił ná mur. Mącz 42b.

2. [Bez ostrzeżenia: ále gdy ſam będę/ nieoſtrożnie zeydę przećiwniká mego. HistFort L7v.
Szeregi: »nagle a nieostrożnie«: A Gdyſz ták Zoldan Krol Egyptſki z pomocámi ſwemi Wenecką krainę opadł nagle á nieoſtrożnie HistOtton 36.

»bez przyczyny a nieostrożnie«: żeś ty bez przycżyny á nie oſtrożnie w gránice iego wpadł HistOtton 76v.]

Synonimy: 1. niebacznie, nieopatrznie, nierozbacznie.

Cf OSTROŻNIE

LWil