[zaloguj się]

NIEROZBACZNY (1) ai

Fleksja

N sg m nierozbaczny.

stp, Cn, Linde brak.

Nie zastanawiający się nad tym co robi: Incogitans, Nierozbáczny/ Nierozmyſlny. Mącz 59b.

Synonimy: nieostrożny, nierozmyślny.

JB