[zaloguj się]

NIESKROPOWATY (1) ai

Fleksja

N sg m nieskropowaty.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. skropowaty.

Znaczenia
Gładki: Levis, Głádki/ nieskropowáty. Mącz 190b.

Synonimy: gładki, nieskrabowaty.

Cf SKROPOWATY

TG