[zaloguj się]

NIESTROCZONY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg f niestr(o)cz(o)n(a).

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Taki, który się nie da poskromić, nie da się związać: Niewiaſta ieſt męſkie zhanbienie, nienaſiczone zwierzę [...] beſtia nigdy nieſtroczona, brzemię nieznoſzone BielŻyw 136.

Synonimy: nieskrocony, nieskromny.

JB