[zaloguj się]

ROZCIĄGŁY (1) part praet act

Fleksja

N sg f rozciągłå.

stp brak, Cn: rościągły, Linde XVIII w. s.v. rozciągnąć.

W funkcji przymiotnika: Długi w sensie przestrzennym; extentus, porrectus, tractus Cn: [o malowidle na proporcu:] Srzodkiem tego wſzytkiego śrébrna rzéká płynie/ Którą [...] Rozćiągła Wiſłá leie krużem mármórowym KochProp 11.

Cf ROZCIĄGNĄĆ, ROZCIĄGNIONY

KW, (LWil)