[zaloguj się]

NIEUMYŚLNIE (2) av

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz zwykle w -e).

stp, Cn, Linde brak.

Mimowolnie, przypadkowo, niezamierzenie (2):
Szeregi: »z przygody a nieumyślnie« (1): To mężoboyſtwo z przygody á nie vmyślnie [fortuito et sine consilio] zbroione/ ſzyrzey wypiſáne ieſt W piątych Moiżeſzowych kśięgach/ temi słowy: Ktoby nieobácżnie bliżnego zábił ModrzBaz 78v.

»i tajemnie i jakoby nieumyślnie« (1): A dla tegoż/ y táiemnie/ y iákoby nieumyślnie [semotis arbitris et quasi non dedita opera] chcą to ſpráwowáć ModrzBaz 65v.

Synonimy: nieobacznie, nieopatrznie, przypadle.

Cf UMYŚLNIE

KK