[zaloguj się]

NIEUSZLACHCONY (1) part praet pass pf

Fleksja

N pl m pers nieuszlachceni.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Wzgardzony, bez znaczenia: My głupi v świátá/ mowi Apoſtoł: my nie vſzláchceni [nos autem ignobiles Vulg 1.Cor 4/10; myśmy ... nieſláchetni Leop; my beze czći WujNT] głodniſiny y prágniem/ y poſzyikuią nas SkarKaz 82b.

Synonimy: nieślachetny, nieuczczony, wzgardzony.

Cf USZLACHCONY

KK