[zaloguj się]

NIEUŚPIANY (1) part praet pass pf

nieuśpiany a. nieuspiany.

Fleksja

N sg m nieuśpiany.

stp, Cn, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Niedający się uśpić, czujny: Insopitus, Insomnis. Nie vſpiani. Calep 544a.

Synonimy cf NIEUŚPIONY.

Cf NIEUŚPIONY, UŚPIAĆ

KK