[zaloguj się]

NIEUŚPIONY (4) part praet pass pf

nieuśpiony a. nieuspiony.

Zawsze w pisowni łącznej; zawsze -ſ-.

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNnieuśpiony
pl
N subst nieuśpioné
G nieuśpionych
A subst nieuśpioné

sg m N nieuśpiony (1).pl N subst nieuśpioné (1).G nieuśpionych (1).A subst nieuśpioné (1).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

W funkcji przymiotnika: Niedający się uśpić, czuwający, czujny; insopitus Cn (4): KochPieś 36; Kto niewié/ iáko Iáſon do Kolchów żeglował/ Kędy ſmok nieuſpiony złoté runo chował? KochFrag 41.
W przen (2):
Wyrażenie: »troski nieuśpione« (2): Serce mi bowiem żárły troſki nieuſpioné/ Iákié nieledá komu mogą być zwierzoné. KochFr 68; KochPieś 40.

Synonimy: czujący, czujny.

Cf NIEUŚPIANY, UŚPIONY

KK