[zaloguj się]

NIEWINNIK (1) sb m

Fleksja

N sg niewinnik.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Człowiek żyjący prosto i uczciwie; człowiek prostoduszny: Acacus, Purus, innocens, minime versutus ‒ Proſtączek, Niewinnik. Sama dobrocz. Calep 11a.

Synonimy, cnotliwy, prostaczek.

JB