[zaloguj się]

NIEWYMYTY (2) part praet pass pf

e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
fNniewymytå
pl
I m niewymyt(e)mi

sg f N niewymytå (1).pl I m niewymyt(e)mi (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. wymyć.

Nie oczyszczony za pomocą wody; przen: nieczysty, sprośny, plugawy (2): rodzicy máią ſie ſtáráć/ áby dzyeći złą ſwą ſpráwą/ á przykłády nyewymytemi do Bogá o nyełáſkę nie przypráwyáli. GliczKsiąż D7.
Wyrażenie: »niewymyta gęba« (1): y to śmiáłá iego nie wymyta gębá powiedźieć/ iż im kto ieſt więtſzym grzeſznikiem/ ten ieſt BOgu milſzym ReszPrz 36.

Synonimy: nieczysty, niewyparzony, plugawy, sprośny.

Cf WYMYTY

JB