[zaloguj się]

NIEWYROBIONY (3) part praet pass pf

Fleksja

N sg m niewyrobi(o)ny (3).

stp brak, Cn s.v. niewypolerowany, Linde XVIII w. s.v. wyrobić.

Który został wykonany niestarannie, niewykończony; i(ne)llaboratus Calep, Cn; imperfectus, rudis Calep; infabricatus Cn (3): Illaboratus, Non laboratus, nullo labore et diligentia confectus ‒ Niewirobiony. Calep [503]b; Inelaboratus, Illaboratus, nulla arte factus – Nie wirobioni. Calep 529b; Raudus [...] significat rem rudem et imperfectam ‒ Nie wirobioni, chrupiaſti. Calep 896b.

Synonimy: niedbały, nieforemny, niewypolerowany.

Cf WYROBIONY

JB