[zaloguj się]

NIEWYSŁAWIONY (10) part praet pass pf

W pisowni łącznej (6), w rozłącznej (4).

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w nie-); a pochylone.

Fleksja
sg
fNniewysłåwionå nNniewysłåwion(e)
Gniewysłåwion(e)j G
Aniewysłåwioną A
Vniewysłåwionå Vniewysłåwion(e)
pl
N subst niewysłåwion(e)
D niewysłåwionym
A subst niewysłåwion(e)

sg f N niewysłåwionå (1).G niewysłåwion(e)j (1).A niewysłåwioną (1).V niewysłåwionå (1).n N niewysłåwion(e) (2).V niewysłåwion(e) (1).pl N subst niewysłåwion(e) (1).D niewysłåwionym (1).A subst niewysłåwion(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w. s.v. wysłowny.

W funkcji przymiotnika: Taki, którego me da się określić przy pomocy słów, którego nie da się ogarnąć rozumem, bardzo dużych rozmiarów, w bardzo dużej ilości (10): RejPos [292]v; Dziwuię ſię wſzytkim tey Pánienki nie wysławionym cnotam SkarŻyw 16, 27, 231, 244 [2 r.], 599; O nieogárnione poniżenie tego Páná/ o niewyſławione vboſtwo. SkarKaz 489b, 161b.

W charakterystycznych połączeniach: niewysławiona(-e) cnota, dobrodziejstwo, dostojność, dzięki, radość, rozkosz, szczęście, Trojca, ubostwo, wiara.

Szereg: »wielki a niewysławiony« (1): Wielkie to á nie wyſławione dobrodzieyſtwo/ kogo Pan Bog tą nowiną obwieśći SkarŻyw 25.

Synonimy cf NIEWYSŁOWIONY.

Cf NIEWYSŁOWIONY, NIEWYSŁOWNY, WYSŁAWIONY

JB