[zaloguj się]

NIEZWYCZAJNO (2) av

e, a oraz o prawdopodobnie jasne (tak w niezwyczajnie oraz -o).

stp, Cn, Linde brak.

Nie tak jak zwykle, inaczej niż zazwyczaj (2): Them goſzczinczem moze mynącz pana Poſnanſkiego ale nye iako daleko y nyezwiczayno praſſolom a theſz banye rozne gdzie ſſol byerzą przetho rozno goſzczincze MetrKor 57/117 [idem: nyezwiecayno] 59/276.

Cf NIEZWYCZAJNIE, NIEZWYKLE

JB