[zaloguj się]

NIEZWYKLE (3) av

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz zwykle w -e).

stp brak, Cn s.v. niezwyczajnie, Linde brak.

Przysłówek odniezwykły; insolenter Mącz, Cn; inusitate Calag, Cn; insolite, novo exemplo a. modo a. more, nullo exemplo a. more, praeter morem a. solitum Cn (3): Insolenter, Rzad⟨k⟩o/ niezwykle. Mącz 399a; Abusive, Niezwykle. Mącz 511b; Vngebreuchlich. Niezwykle. Inusitate. Calag 525b.

Cf NIEZWYCZAJNIE, NIEZWYCZAJNO, ZWYKLE

JB