[zaloguj się]
NIEZWYCZNOŚĆ  stp; Cn, Linde brak.

Cf NIEZWYCZAJ, [NIEZWYCZAJNOŚĆ], NIEZWYKŁOŚĆ