[zaloguj się]

NIEZWYKŁOŚĆ (3) sb f

Fleksja

N sg niezwykłość (3).

stp brak, Cn s.v. niezwyczajność, Linde XVIII w. s.v. zwykłość.

Znaczenia
Brak przyzwyczajenia; insolentia Mącz, Calep, Cn; insuetudo Cn (3): abowiem młodych ludzi nie zwykłoſć albo nie roſtropnoſć zawſze ma być rządzona y też poſtanowiana mądroſcią obacżnoſcią ſtarych ludzi BielŻywGlab nlb 14; Insolentia, Niezwykłość/ rzadkość. Mącz 399a; Insolentia – Nie zwykłosc, niezwiczai. Calep 544a.

Cf NIEZWYCZAJ, [NIEZWYCZAJNOŚĆ], NIEZWYCZNOŚĆ

JB