[zaloguj się]
NIŻA  Cn; Linde XVII w. (z Cn); poza tym XVIII w.: niza.

Cf NIZ, NIZINA