[zaloguj się]

NOCENIE (1) sb n

Fleksja

N sg noceni(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. nocić.

Akcent intonacyjny, przyśpiew: Prosodia, Latine Accentus, Notá/ Nocenie/ Dzwięnk/ Przinócenie niektórych ſyllab w mówieniu Mącz 327b.

Synonimy: akcent, intonowanie.

Cf NOCIĆ

TG