[zaloguj się]

NOMINACYJA (4) sb f

o oraz pierwsze a jasne, końcowe a pochylone.

Fleksja
sg
N nominacyjå
G nominacyi
L nominacyjéj

sg N nominacyjå (2).G nominacyi (1).L nominacyjéj (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Powołanie kogoś na jakieś stanowisko lub godność; mianowanie [nominatiomianowanie; zdanie imienia Mącz 249c; ‒ mianowania Calep; mianowanienominatio Cn] (4): Zal nasz od PP. Polakow w Electiey prętkoscią nominacy vczyniony tak ze y w odprawowaniu beź nas Coronacyi ActReg 39.
Szereg:»(ani) nominacyja i (ani) publikacyja« (3): máiąc to zá ſobą z praw y wolnośći náſzych/ że nam áni nominácya czyiá/ áni publikácya królá dáie/ ále conſenſus omnium SarnStat 18, 18 [2 r.].

Synonimy: mianowanie, naznaczenie.

Cf NOMINOWANIE

AKtt