[zaloguj się]

NOSATY (9) ai

-ſ- (6), -sz- (2), -ſz- (1).

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNnosaty fNnosatå
Inosatym I
pl
N subst nosat(e)
A subst nosat(e)

sg m N nosaty (6).[I nosatym.]f N nosatå (1).pl N subst nosat(e) (1).A subst nosat(e) (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) ‒ XVIII w.

1. Mający duży, długi nos; naso Murm, BartBydg; nasutus Mymer1, Mącz, Cn; nasosus BartBydg (5): Murm 52; Mymer1 24; Nasosus, noszaty, habens magnum nasum BartBydg 96, 96; Mącz 242a; [Ieſtem ia Lekarz z Fráncyey/ zowią mię Doktor z wielkim noſem/ álbo Noſátym Doktorem HistFort Nv; Volck Nnn2v].
2. Chory na nosaciznę (o koniu); fluxione narium a. naribus laborans, fluxionem narium patiens, polyposus Cn (2): Záwſze kwili ſąśiády/ vſtáwnie wydźiera Chude ſzkápy/ noſáte z obory wywiera. KlonWor 14, 19; [kon kthoregom mu dziszia za pyancznaszczye zlothych przedal nyeyesth kradziony, noſzathi, y thesch dychawyczny. ZapWpol 1547/134].
3. Mający spiczasty koniec; rostratus Mącz, Calep, Cn  (2): rostratae naves, Noſáte lodźie [!]/ to yest ná przedniey ſtronie ſzpiczáſty koniec máyące. Mącz 358c; Calep [928]b.

Synonimy: 1. kończasty, kończaty, kończysty; 2. wozgrzywy; 3. spiczasty.