[zaloguj się]

[NOWOĆ sb f

Fleksja

L sg nowoci.

stp, Cn, Linde brak.

Nowa rzecz, nowe zjawisko, to, o czym można powiedzieć, że tego jeszcze nie było:
Zwrot: »być na nowoci«: Abowiem tha przissięga, ktora p. woiewoda we wssi Bakothy czinil tham, ieschcze wschitka ziemya thego nie wiedziala, poniewasz bilo gneth na nowoczy. CorfusDocum 163.

Cf NOWINA, NOWOŚĆ]

FP