[zaloguj się]

[NOWOWSTĘPNY ai

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w nowo-).

Fleksja
sg
f Anowowstępną
pl
N m pers nowowstępni
G nowowstępnych

sg f A nowowstępną.pl N m pers nowowstępni.G nowowstępnych.

stp, Cn, Linde brak.

Wstępujący do klasztoru w charakterze nowicjusza odbywającego okres próbny:
Wyrażenie: »bracia nowowstępna«: iż okiem intencyey ſwey pátrzę ná bráćią nowowſtępną y młodą [...] Dla tych mowię naprzod podiąłem tę pracą przełożenia Reguły [...] áby nowotni bráćia bez pracey mogli wiedźieć [...] powinność ſwą RegułaKlon C2v przedm.
α. W funkcji rzeczownika: nowicjusz: Kiedy kto nowo przychodzi do nawrócenia/ nie ma mu być pozwolone łácwie weſzćie [...] ma być w celli nowowſtępnych (marg) Nowowſtępni. (–) [...] A ſtárſzy [...] ma ſię wywiádywáć/ ieſli on nowotny prawdziwie Bogá ſzuka RegułaKlon O4v, P.

Synonimy: α. nowicyjusz, »nowotny brat«, »nowy brat«.

Cf [NOWOWSTĘPIEŃ]]

MK