[zaloguj się]

1. [NUCENIE sb n

Fleksja

N sg nuc(e)ni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Przymuszanie: Nucę/ Cogo, adigo. nucenie/ Coactio. Volck Nnn2v.

Cf 1. NUCIĆ, NUCZYĆ]

MK