[zaloguj się]

OBACZAJĄCY (1) part praes act

Teksty nie oznaczają pochyleń; o oraz drugie a prawdopodobnie jasne (tak w obaczać).

Fleksja
sg
m Aobaczając(e)go
pl
N subst obaczając(e)

sg m A obaczając(e)go.[pl N subst obaczając(e).].

stp, Cn, Linde brak.

1. Prawdopodobnie: spostrzegający: Głoua mała z ſzyią też cienką [...] vkazuie cżłowieka [...] łacznego ku nauce richło też obacżaiącego GlabGad M7.
2. [Zwracający uwagę, uznający za ważne [co]: Alye wſziſtkie [pamięć, rozum, wola, smysły] ſklonne ſą na proſnoſczÿ y ku marnoſczÿ rzeczÿ ſzwiatha thego, Omyęſkaiącze ſluzby, y chwaly Bozÿ: Nyeobaczayącze neprzeſpiecznoſczy ſwogÿ ArgWykład 74.]

Cf OBACZAĆ

KW