[zaloguj się]

OBACZANY (3) part praet pass impf

obaczany (2), obaczan (1).

o jasne; -bå- (2) GroicPorz, SienLek, -ba- (1) MurzHist; w formie złożonej -an- (1) GroicPorz, -ån- (1) MurzHist; w formie niezłożonej -ån-.

Fleksja
sg
fNobåczåna
pl
N subst obåczané

sg f N (praed) obåczåna (1).pl N subst obåczané (2); -é (1), -(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. s.v. obaczać.

1. Poznawany [przez co] (1): á iż [żołądek] ieſt członek wnętrzny/ muśi przez znák obaczaná być chorobá iego. SienLek 95v.
2. Na który zwraca się uwagę (1): W Káżdym pozwie trzy ſą rzeczy ktore napotrzebniey máią być obaczáne. GroicPorz p3v; [Cresc 1571 317 (Linde)].
3. Rozpatrywany, rozważany (1):
Wyrażenie: »pilnie obaczany« (1): A im/ tak iaſné gniewu a pomſty bożyi przykłady/ rzadſzé ſą/ tym pilniei obaczáné być maią MurzHist Q2v.

Cf OBACZAĆ

KW